Masáž s ošetřením spoušťových bodů

Masáž s ošetřením spoušťových bodů


Spoušťové body, (Trigger points ) jsou poměrně bolestivá místa ve svalech. Řadí se k hojně rozšířeným poruchám pohybového aparátu, které vznikají nesprávným držením těla, soustavným přetěžováním určité svalové skupiny nebo třeba úrazem, stresem. Na některých snopcích svalových vláken se vytvoří malé uzlíčky, které jsou bolestivé a zatuhlé. V tomto místě přestává sval správně pracovat.
Zhorší se jeho prokrvení, a tím i jeho pružnost a sval zůstane stažený. V takovém stavu mohou poškozená svalová vlákna setrvávat i po dobu několika let. Oslabená funkčnost těchto svalových skupin způsobuje následné omezení pohyblivosti. Spoušťové body pak neumožňují pohybovému aparátu maximální rozsah pohybu.